Grupa Azoty podpisała umowę z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC) w zakresie oceny zgodności produktów nawozowych UE i nadzoru nad systemem zapewnienia jakości procesu produkcji w Spółkach produkujących nawozy w Grupie Kapitałowej. PCBC jest polską jednostką notyfikowaną do oceny zgodności produktów nawozowych w ramach Rozporządzenia (UE) 2019/1009 dotyczącego produktów nawozowych UE.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawia przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. Rozporządzanie to zmienia rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchyla rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. Omawiany akt ustanawia przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, na które składają się m.in.: nawozy mineralne i organiczne oraz inne produkty nawozowe tj. środki wapnujące, polepszacze gleby, podłoża do upraw, biostymulatory wzrostu, a także inhibitory.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, na producentów nałożono nowe obowiązki, które z odpowiednim wyprzedzeniem zostały przeanalizowane i przygotowane do wdrożenia w Grupie Azoty.

W Grupie Azoty konsekwentnie rozbudowujemy portfolio naszych produktów nawozowych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rolnictwa. Jesteśmy jednym z liderów europejskiej branży nawozowo-chemicznej i mamy ambicje, aby być w gronie producentów, którzy jako pierwsi odpowiadają na najnowsze wymagające regulacje, zgodne z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu. Współpraca z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest dla nas naturalnym krokiem w tym kierunku – powiedział Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

W ramach podpisanej umowy ramowej, PCBC dokona oceny zgodności zgłoszonych produktów nawozowych UE oraz przeprowadzi audity, których celem będzie potwierdzenie zgodności systemu zapewnienia jakości procesu produkcji w poszczególnych zakładach.

Jako Grupa Azoty jesteśmy przygotowani do spełnienia wymagań, które będą obowiązywać w Unii Europejskiej od 16 lipca 2022 roku. Było to możliwe m.in. dzięki pracy Zespołu Korporacyjnego w ramach Grupy Kapitałowej, w skład, którego weszli eksperci z obszaru AGRO ze wszystkich spółek. Jako Grupa Kapitałowa jesteśmy przygotowani, by oferowane przez nas nawozy otrzymywały pozytywną ocenę jednostki notyfikującej, czyli Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. – powiedział Zbigniew Paprocki, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. docenia fakt, że Grupa Azoty S.A., jeden z największych producentów nawozów w Polsce i Europie wybrała PCBC S.A. do oceny zgodności swoich wyrobów.

W imieniu Zarządu PCBC S.A., jako jednostki notyfikowanej, możemy zapewnić zaangażowanie kompetentnych pracowników w realizację procesów zgodnie z zatwierdzonymi procedurami oceny zgodności. Myślę, że na wzór lidera branży nawozowej pozostali polscy producenci nawozów również obiorą tą samą drogę tj. współpracę z jednostką notyfikowaną w celu dostosowania się do wymagań Rozporządzenia (UE) 2019/1009 – powiedziała Aleksandra Kostrzewa Prezes Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

źródło: Grupa Azoty