Rozpoczął się nabór wniosków na tworzenie zadrzewień śródpolnych w ramach PROW 2014–2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w formie papierowej lub elektronicznej do 1 sierpnia br.

Zasady przyznawania wsparcia

Pomoc na zakładanie zadrzewień śródpolnych odbywa się na następujących zasadach:

  • Wsparcie jest przyznawane rolnikom oraz jednostkom samorządu terytorialnego na zakładanie zadrzewień o powierzchni 0,1–0,5 ha i szerokości nie większej niż 20 m.
  • Zadrzewienia takie są możliwe do wprowadzenia na gruntach ornych.
  • W składzie gatunkowym nasadzeń są preferowane gatunki liściaste (co najmniej 90 proc. udziału).
  • Pomoc na założenie zadrzewienia, w zależności od nachylenia terenu, wynosi od 10 892 do 13 664 zł/ha.
  • Dodatkowo jest przyznawane wsparcie na ochronę drzew i krzewów przed zniszczeniami od zwierzyny.
  • Zadrzewienia założone w ramach PROW 2014–2020 będą uprawnione do płatności bezpośrednich.

Znaczenie zadrzewień śródpolnych

Dzięki wsparciu z PROW 2014–2020 nowe zadrzewienia śródpolne będą stanowić element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych, miejsce bytowania wielu organizmów i bazę pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych.

Zadrzewienia będą odgrywać ważną rolę dla produkcji rolnej poprzez m.in. zwiększanie retencji krajobrazowej, poprawę jakości wód, ograniczenie skutków suszy oraz zapobieganie erozji glebowej.

Szczegóły

Dokładne informacje są dostępne na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-zalesianie-i-tworzenie-terenow-zalesionych2

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi