– Dziękuję za Waszą mądrość i merytoryczność. Za Waszą wrażliwość i za to, że niejednokrotnie inspirujecie nas do działania – mówił dziś minister Robert Telus podczas spotkania z laureatkami konkursu „Kobiety dla polskiej wsi”. Konkurs został zorganizowany przez Radę Kobiet w rolnictwie.

W siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyła się dziś konferencja „Kobiety dla polskiej wsi”, zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wsparciu instytucji podległych i nadzorowanych, których przedstawicielki są zaangażowane w pracę Rady Kobiet w rolnictwie. W konferencji uczestniczyli minister Robert Telus oraz sekretarz stanu Anna Gembicka.

Działalność Rady Kobiet w rolnictwie

Minister Telus zwrócił uwagę na dokonania zawodowe i społeczne kobiet oraz na fakt, że to kobiety są fundamentem każdej rodziny.

– To Wy nadajecie temu światu to, co jest takie bardziej duchowe – podkreślił szef resortu rolnictwa i dodał – opanowanie, spokój i merytoryczność są nam bardzo potrzebne.

Obecna na spotkaniu wiceminister Anna Gembicka podsumowała dotychczasową działalność organizacji, w której obradach osobiście uczestniczy.

– Dzisiejsza konferencja jest podsumowaniem naszej dotychczasowej działalności i myślę, że będzie też takim momentem, żeby zaplanować kolejne działania. Chcemy, aby to co pojawia się na spotkaniach Rady, było przekuwane w konkret, było przekuwane w czyn i tak się dzieje. Będziemy dalej rozmawiać o tym, co jeszcze warto zrobić – podkreśliła sekretarz stanu Anna Gembicka.

Rada Kobiet w rolnictwie jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kadencja Rady trwa 3 lata, a w jej skład wchodzi minimum 30 osób. Aktualnie w skład Rady wchodzą 36 członkinie. Do zadań Rady należą między innymi: analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie problemów, czy opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszarów bezpośrednio lub pośrednio związanych z równouprawnieniem i sytuacją kobiet i dziewcząt.

Konferencja była okazją, żeby pokazać dobre przykłady działalności Rady i powiedzieć o tych kobietach, które inspirują i są natchnieniem dla innych. Wiceminister Gembicka zaznaczyła, że Rada Kobiet w rolnictwie jest organem merytorycznym. – Dużo udało nam się zrobić. Dużo pomysłów, które powstały, wcielamy w czyn – mówiła Anna Gembicka.

– Jesteście liderkami w swoich społecznościach, jesteście tymi osobami, które dają przykład, które inspirują. Życzę Wam tego, abyście zawsze były doceniane i zawsze czerpały dużo satysfakcji ze swojej działalności – dodała wiceminister Gembicka.

Anna Gembicka podkreśliła także historyczną rolę kobiet, ich troskę o dom w trudnych i niespokojnych czasach wojen czy rozbiorów Polski.

– To polskie kobiety, w trudnych dla polski czasach, dbały o utrzymanie polskiej tożsamości narodowej. Musiały radzić sobie z rozmaitymi trudnościami, kiedy zostawały same z dziećmi, z gospodarstwami. Ta zaradność polskich kobiet wynika właśnie z tych wszystkich doświadczeń – zaznaczyła wiceminister.

Finał konkursu „Kobiety dla polskiej wsi”

Konferencja była okazją do wręczenia statuetek laureatkom konkursu organizowanego przez Radę Kobiet w rolnictwie oraz do podziękowań kierowanych do wszystkich członkiń Rady.

Minister Robert Telus, zwracając się do laureatek konkursu Kobiety dla polskiej wsi, podkreślił rolę kobiet w każdym aspekcie życia społecznego. – Świat bez takich kobiet, bez kobiet zaangażowanych, byłby smutny – powiedział minister.

– Trzeba podkreślić, że Rada skupia kobiety z różnych środowisk. Są to reprezentantki organizacji rolniczych, izb rolniczych i organizacji branżowych. Są także panie, które działają na szczeblu międzynarodowym. Są przedstawicielki: kół gospodyń wiejskich, świata nauki, a także naszych instytucji rolniczych. Dziękuję wszystkim Paniom, które w naszej Radzie działają – mówiła wiceminister Gembicka.

Szczegóły Konkursu „Kobiety dla polskiej wsi”

Konkurs Rady Kobiet w rolnictwie „Kobiety dla polskiej wsi” skierowany jest do kobiet zaangażowanych w działalność na rzecz obszarów wiejskich. Jego celem jest uhonorowanie i promowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W wyniku konkursu wyłonione zostały laureatki w 9 kategoriach: Kobieta Rolnik, Kobieta Przedsiębiorca, Kobieta Kultury Ludowej, Kobieta Społecznik, Kobieta Samorządowiec, Kobieta Innowacyjna, Kobieta promująca zdrowy styl życia, Kobieta w Nauce, Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

źródło i tekst: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi