DCIM/100MEDIA/DJI_0364.JPG
Oferta od ponad 200 wystawców skierowana do wszystkich, którym bliski jest temat rolnictwa. Wzorem lat ubiegłych największą powierzchnię ekspozycyjną zajmie technika rolnicza reprezentowana przez producentów i dealerów ciągników i maszyn rolniczych.
W ofercie wystawienniczej również:
– mechanizacja produkcji zwierzęcej,
– usługi rolnicze,
– budownictwo,
– samochody,
– doradztwo,
– odnawialne źródła energii i agroenergetyka,
– ogrodnictwo,
– twórczość ludowa
– gospodarstwa pasieczne
Kujawsko-Pomorskie Dni Pola na 11 ha polowej, powierzchni demonstracyjnej, rolnicy w jednym miejscu będą mogli „na żywo” zobaczyć i dokonać porównania pełnego potencjału odmian roślin uprawnych, będącego wynikiem wieloletniej pracy hodowlanej firm nasiennych.
DNI POLA to unikalne w skali kraju wydarzenie, którego głównym celem jest prezentacja potencjału 500 odmian roślin uprawnych, nawożenia, technologii uprawy, wspomagania decyzji, sposobów wdrażania innowacji w uprawie roślin.
DNI POLA to demonstracje branżowe prezentujące:
– systemy ochrony i nawożenia różnych gatunków roślin,
– systemy wspomagania decyzji,
– rolnictwo precyzyjne,
– efekty uprawy pasowej w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej,
– systemy nawadniania,
– rośliny zielarskie,
– rośliny energetyczne,
– OGRÓD CHORÓB ROŚLIN.
DNI POLA to również:
– Dzień Pola Krajowej Grupy Spożywczej S.A.
– Innowacje w rolnictwie.
– Konferencje tematyczne.
Regionalną Kujawsko-Pomorską
Wystawę Zwierząt Hodowlanych
Promowanie postępu hodowlanego, wymiana doświadczeń technologicznych i promocja polskiej hodowli zwierząt.
Jest to cykliczna impreza zrzeszająca hodowców zwierząt hodowlanych z całego regionu. Wystawa zwierząt hodowlanych towarzyszy zawsze Międzynarodowym Targom Rolno-Przemysłowym AGRO-TECH w Minikowie i Krajowym Dniom Pola. Od 2014 r. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbywa się w nowych, funkcjonalnych obiektach wystawowych.