Przypominamy, że do czwartku 30 listopada 2023 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można nadsyłać prace na konkurs „Nie marnuj żywności. Szkoda planety!”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Cele konkursu

Marnotrawstwo i straty żywności są poważnym problemem – szacuje się, że wyrzucamy blisko 1/3 wyprodukowanej żywności. W polskich domach niemal 92 kg żywności rocznie trafiają do kosza.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało kampanię informacyjno-edukacyjną, aby poszerzyć świadomość konsumentów oraz zmienić niekorzystne nawyki, które przyczyniają się do marnowania jedzenia. Jednym z elementów tej kampanii są konkursy, plastyczny oraz filmowy, pod tytułem „Nie marnuj żywności. Szkoda planety”.

Konkursy są przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z całej Polski.

Jak wziąć udział?

Uczniów szkół podstawowych zachęcamy do stworzenia plakatu, zaś uczniów szkół ponadpodstawowych do nagrania krótkiego filmu o długości do 60 sek. (tzw. shorta), które będą promować postawę niemarnowania żywności.

Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada!

Szczegóły konkursu

Dodatkowe informacje, regulamin oraz zasady wysyłania prac znaleźć można w zakładce dotyczącej marnowania żywności na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/4xp-czyli-szanuj-zywnosc

źródło i tekst: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi