Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa corocznie prowadzi monitoring prawidłowości stosowania środków ochrony roślin w produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego pobierając około 4000 próbek płodów rolnych do badania pod kątem pozostałości substancji czynnych pestycydów.

Obecnie truskawki i maliny są jednymi z popularniejszych owoców sezonowych, a ich spożycie dostarcza wielu korzyści: małokaloryczne, zawierają cenne minerały oraz witaminy, szczególnie C oraz E (naturalne antyoksydanty), witaminy z grupy B: B1, B2, B6, kwas foliowy B9. Warto zatem wiedzieć, czy ich spożycie na pewno jest bezpieczne i zdrowe.

W ubiegłym roku przebadano 85 próbek truskawek i 65 próbek malin pod kątem obecności ponad 480 pozostałości środków ochrony roślin. W żadnej nie stwierdzono przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości odnoszących się do żywności.

W bieżącym roku PIORiN kontynuuje prowadzenie nadzoru nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin. Troska o zdrowie konsumentów wymaga, by płody rolne były bezwzględnie wolne od przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin. Spełnienie powyższego wymogu jest przy tym warunkiem utrzymania wysokiej pozycji polskiej żywności na wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz skutecznej ekspansji na rynki państw trzecich.

źródło i tekst: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa