Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające osoby z terenów wiejskich do udziału w konkursie „Zioła dla zdrowia” – na najlepsze prace zawierające opis działań związanych z promowaniem zielarstwa, metod uprawy, przetwórstwa wraz z opisem przydomowego ogródka. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2024 r., a prace konkursowe – do 20 lipca 2024 r. Organizatorem Konkursu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wsparciu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kgw@minrol.gov.pl do 31 stycznia 2024 r.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/konkurs-zielarski-dla-kol-gospodyn-wiejskich-ziola-dla-zdrowia.

Kto może wziąć udział?

Do udziału w Konkursie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające osoby z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest m.in.:

 • promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;
 • upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.

Przebieg konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • I etap (wojewódzki) – Uczestnicy Konkursu, którzy zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie i spełnią formalne wymagania, przygotowują prace konkursowe zawierające opis działań związanych z promowaniem zielarstwa, metod uprawy, przetwórstwa wraz z opisem przydomowego ogródka (ze zdjęciami). Przygotowane prace konkursowe należy przesłać do Organizatora Konkursu do 20 lipca 2024 r. Do II etapu Konkursu z każdego województwa, zakwalifikują się uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione.
 • II etap (ogólnopolski) – 16 laureatów Konkursu (po 1 z każdego województwa), którzy zakwalifikują się do II etapu, zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniu ogólnopolskim (Finale), podczas którego zaprezentują zioła i surowce zielarskie zebrane w zgłoszonym do Konkursu ogródku. Komisja Konkursowa oceni również treść i sposób prezentacji, a także wiedzę, którą koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia zdobyły podczas przygotowań do Konkursu. Podczas Finału odbędzie się rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników Konkursu.

Termin i miejsce organizacji Finału Konkursu zostanie ogłoszone przez Organizatora w terminie do 31 sierpnia 2024 r.

Nagrody

Laureaci I etapu Konkursu otrzymają nagrody w wysokości:

 • I miejsce – 3 000 zł;
 • II miejsce – 2 000 zł;
 • III miejsce – 1 000 zł.

Laureaci II etapu Konkursu otrzymają nagrody w wysokości:

 • I miejsce – 20 000 zł;
 • II miejsce – 15 000 zł;
 • III miejsce – 10 000 zł.

Cele konkursu

Konkurs ma na celu:

 • promowanie wiedzy z zakresu nowoczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa na obszarach wiejskich oraz kultywacja regionalnych tradycji związanych z uprawą
  i wykorzystaniem ziół do celów prozdrowotnych i leczniczych;
 • promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

źródło i tekst: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi