Do 30 października 2023 r. można się będzie ubiegać o dopłaty do mokrej kukurydzy. Zgodę na udzielenia tego wsparcia wyraziła Komisja Europejska.

O pomoc mogą się ubiegaćpodmioty prowadzące skup lub obrót kukurydzą, które między 15 września a 31 grudnia 2022 r. nabyły od rolników mokrą kukurydzę i w wyniku braku stabilizacji na rynku przez wojnę na Ukrainie poniosły dodatkowe koszty.

Wysokość wsparcia będzie stanowiła wynik mnożenia stawki pomocy (200 zł) i liczby ton mokrej kukurydzy nabytej w ww. okresie – nie może jednak przekroczyć iloczynu liczby ton kukurydzy sprzedanej po 15 marca 2023 r. i współczynnika 1,25.

Wnioski do 30 października 2023 r. przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT potwierdzających:

  • nabycie mokrej kukurydzy pomiędzy 15 września a 31 grudnia 2022 r.;
  • sprzedaż kukurydzy po 15 marca 2023 r;

lub ich duplikaty.

Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR, wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej, za pośrednictwem platformy ePUAP lub skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl

Więcej informacji i formularz wniosku – otwórz

źródło i tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa