Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiły do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2023. Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych, Partnerów i Patronów Medialnych.

W wyniku Konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2023 w trzech kategoriach:

• hodowca,
• producent opasów,
• producent odsadków.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 27 października 2023 roku.

Szczegóły konkursu dostępne na stronie: www.konkurspbmr.pl
Przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem formularzy: www.konkurspbmr.pl/zgloszenia
Regulamin konkursu: www.konkurspbmr.pl/regulamin

źródło i tekst: www.cdr.gov.pl