O dwa tygodnie dłużej będzie się można ubiegać o dofinansowanie na „Rozwój małych gospodarstw”. Na razie wnioski o to wsparcie finansowane z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na kwotę blisko 105 mln zł złożyło ponad 1 tys. rolników.

O pomoc finansową na „Rozwój małych gospodarstw” do 10 listopada 2023 r., a nie do 27 października 2023 r. – jak pierwotnie wynikało z harmonogramu naboru wniosków, można się starać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Dotychczas zarejestrowano ponad 1 tys. wniosków o wsparcie w wysokości blisko 105 mln zł.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla rolników, którzy prowadzą mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Powierzchnia posiadanego przez nich gospodarstwa nie może przekroczyć 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym musi wynosić poniżej 25 tys. euro. Od ubiegających się o to wsparcie wymaga się również wykazania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych, który wynosi co najmniej 5 tys. zł. Trzeba też przedłożyć biznesplan z koncepcją zmian służących zwiększeniu orientacji rynkowej gospodarstwa.

Standardowe wsparcie wynosi 100 tys. zł, a w przypadku gospodarstw ekologicznych – 120 tys. zł. Płatność ma formę ryczałtu i będzie realizowana w dwóch ratach. Najpierw na konto beneficjenta trafi 80 proc. kwoty, a później reszta, czyli 20 proc. Co istotne, pomoc ta w okresie realizacji Planu Strategicznego może być przyznana tylko raz na osobę i gospodarstwo.

W ramach tej interwencji wspierane są przedsięwzięcia służące prowadzeniu produkcji rolnej i przygotowaniu do sprzedaży wytwarzanych przez rolnika towarów. Co za tym idzie, dofinansowaniem mogą być objęte np. inwestycje w budynki, ich wyposażenie, ale także zakup nowych maszyn i sprzętu komputerowego.

Więcej informacji – otwórz

Zdjęcie: AdobeStock

źródło i tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa