Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk uczestniczył wczoraj w szóstej już Gali tygodnika „Wprost”, na której rozdane zostały statuetki dla najlepszych firm sektora rolno-spożywczego.

Trudny rok

– Ten rok jest rzeczywiście wyjątkowo trudny – jeszcze nie skończyła się pandemia, a już pojawiły się problemy wynikające z brutalnej agresji Rosji na Ukrainę – podkreślił szef resortu rolnictwa otwierając uroczystość.

Wicepremier zwrócił uwagę, że w tych trudnych czasach, dzięki naszym rolnikom, Polska ma zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe, o czym świadczą zarówno wyniki produkcyjne, jak i dane dotyczące handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi.

Nagroda specjalna dla wicepremiera Henryka Kowalczyka

W tym roku nagrodę specjalną w kategorii Osobowość otrzymał wicepremier, minister rolnictwa rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Nagroda została jemu przyznana za walkę z ASF, wsparcie rynku trzody chlewnej, rozwijanie Rolniczego Handlu Detalicznego, uporządkowanie systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich czy wreszcie działania mające na celu zrównanie statusu emeryta rolnika z innymi grupami zawodowymi ubezpieczonymi w ZUS-ie.

– Dziękuję za to zauważenie rolnictwa na firmamencie polskich resortów. Niezwykle istotne jest to, że udaje mi się nawiązywać współpracę z innymi resortami, jak chociażby z Ministerstwem Aktywów Państwowych w zakresie tworzenia Krajowej Grupy Spożywczej i nawiązaniu współpracy z Grupą Azoty, czy też w zakresie prac nad energią odnawialną z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Myślę, że to jest największa wartość byśmy mieli w Polsce do czynienia z jednolitym programem rządowym – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk odbierając nagrodę.

Statuetki dla laureatów (fot. MRiRW)

Nagrodzeni

Nagroda specjalna przypadła firmie Rodowita z Roztocza, która aktywnie wspiera wiele inicjatyw kulturalnych, m.in.: „Sabałowe Bajania” – Festiwal Folkloru Polskiego czy Ogólnopolskie Igrzyska Aktywnych Wsi w Krasnobrodzie.

Liderom w kategorii Odpowiedzialny Biznes nagrody wręczał sekretarz stanu w MRiRW, pełnomocnik rządu ds. kształtowania ustroju rolnego Rafał Romanowski.

W kategorii tej nagroda została przyznana firmie Agrochem Puławy, dzięki działaniom której uniemożliwione zostały próby spekulacji i sztucznego zawyżania cen nawozów.

W tej kategorii statuetkę otrzymała również Polska Federacja Producentów Żywności.

Dwie nagrody specjalne przypadły Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego profesorom Pawłowi i Marzenie Zakrzewskim. Ustawą Zakrzewskich.

W kategorii Najlepszy Pracodawca Branży Rolno-Spożywczej statuetki otrzymali: Grupa Azoty oraz Smithfield Polska.

Za największego eksportera produktów rolno-spożywczych uznano Dariusza Sapińskiego, który stworzył i rozwinął na światową skalę globalną markę „Mlekovita”.

W kategorii „Najlepszy regionalny producent żywności ekologicznej” statuetka przypadła Zakładowi Mięsnemu „Jasiołka”.

W dziedzinie „Polskie Firmy Rodzinne” wyróżnione zostały firmy TORPOL Sp. z o.o. oraz Grupa DiWine.

Za „Najlepszego Polskiego Dystrybutora” uznano firmę „Chemirol”.

W kategorii „Najlepsza grupa sklepów spożywczych” statuetkę otrzymała Grupa Chorten.

Za „Innowacje w branży rolno-spożywczej” wyróżnione zostały: firma BASF oraz Kombinat Konopny, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, firma Planteo i firma Agrocentrum.

Tytuł lidera rankingu Złota 100 Polskiego Rolnictwa przypadł w tym roku Grupie Azoty.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi